อาคารสุพรรณิการ์ (อาคารสัมมนา)

Written by Super User on . Posted in ข้อมูลสัมมนา

รองรับได้ 60-80 ท่าน
อัตราค่าบริการ
ราคาเหมาห้องสัมมนา  3,500  บาทต่อวัน


[widgetkit id=77]
อาคารสัมมนาจำนวน 1 หลัง  อุปกรณ์สัมมนาครบครัน โปรเจคเตอร์ ทีวี เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
พร้อมบริการจัดเลี้ยง (อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)